Air Transport Europe s.r.o.

Moderný firemný intranet, slúži ako informačné centrum medzi základňami leteckej záchrannej služby a pomáha koordinovať prevádzku, vzdelávanie a výcvik posádok a tiež komunikáciu v spoločnosti.

Kto je ATE?

AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. pôsobí na slovenskom leteckom trhu od roku 1991. Patrí tak k prvým súkromným leteckým spoločnostiam v histórii Slovenska. Počas celého svojho pôsobenia poskytuje služby v oblasti leteckej záchrany (VZZS) a leteckého priemyslu, čím sa stala skúseným stabilným leteckým prevádzkovateľom a strediskom údržby vrtuľníkov. V popradskom hlavnom sídle a v operačných strediskách v Bratislave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a v českom Olomouci a Ostrave zamestnáva spolu vyše 100 ľudí.

Aké boli požiadavky?

Prečo ste si vybrali Linchpin?

Linchpin ponúkol najlepší celkový balík.
Kombinácia klasických intranetových funkcií, ľahko konfigurovateľného navigačného systému a prispôsobiteľného používateľského rozhrania bola presvedčivá. Rozšírené užívateľské profily a výsledné odborné vyhľadávanie sú tiež veľmi dôležitou vlastnosťou. Keďže pracujeme na rôznych miestach, zohrávajú dôležitú úlohu aj informácie o polohe. Zamestnancom sa poskytujú informácie prispôsobené ich potrebám.

S Linchpinom bol vytvorený moderný intranet, ktorý nám umožnil výrazne zefektívniť vnútrofiremnú komunikáciu a prepojiť naše oddelené pracoviská. Našli sme konečne miesto na dokumenty, news. výmenu skúseností a cez mobilnú aplikáciu sme vždy načas informovaní.

MUDr. Iveta Križalkovičová, MPH, riaditeľ divízie VZZS ATE

Aké boli začiatky a ako zamestnanci prijímali nový systém?

Aký typ spoločnosti by sa zaujímal o Linchpin?

Nástroje ako Confluence a Jira sa často nachádzajú v IT tímoch. Tam sú veľmi účinné a rozšírené. V prípade zvyšku spoločnosti sa Confluence a Jira štandardne používajú len v obmedzenej miere, pretože si vyžadujú určité technické znalosti.

S Linchpinom je však možné vytvoriť nástroj, ktorý ponúka všetkým zamestnancom pridanú hodnotu – bez ohľadu na formu oddelenia alebo spoločnosti.