enercity – Stadtwerke Hannover AG

Moderná platforma firemnej spolupráce pre približne 10 000 zamestnancov, ktorá podporuje digitálnu spoluprácu, komunikáciu a agílnosť v spoločnosti.

Kto je enercity – Stadtwerke Hannover AG?

Spoločnosť Enercity AG dodáva v regióne Hannover pre viac ako 700 000 ľudí elektrickú energiu, zemný plyn, teplo a pitnú vodu. Okrem toho poskytuje tiež biznis zákazníkom atraktívne produkty dodávky plynu a elektrickej energie na celoštátnej úrovni. S ročným obratom približne 2,3 miliardy EUR je Enercity AG jedným z najväčších mestských poskytovateľov energie v Nemecku.

Aké boli požiadavky?

4.0 connect bol spustený ako jeden z troch strategických projektov s cieľom propagácie digitálnej spolupráce a komunikácie, ako aj agility v spoločnosti.

Existujúci intranet spoločnosti už poukazoval na svoj vek, pretože išlo o tradičný systém správy obsahu určený na komunikáciu zhora nadol. Zákazník chcel zachovať existujúce wiki založené na Confluence a vedomosti, ktoré sú v nich obsiahnuté, ale transformovať ich na modernú platformu firemnej spolupráce. Prostredníctvom koncepčného návrhu na technickú implementáciu bolo všetkým účastníkom jasné, že zamestnanci sa sústredili hlavne na to, že všetky nápady na implementáciu musia odrážať ich potreby.

Aké bolo riešenie?

Existujúci systém Confluence bol rozšírený o intranetový balík Linchpin vyvinutý spoločnosťou // SEIBERT / MEDIA. Nové meno „enerdigi“, odvodené od enercity a digital, vyhralo internú súťaž o pomenovanie.

Okrem zjednodušnej hlavnej navigácie, sme pridali užitočný sidebar, ktorý je k dispozícii na každej stránke s tromi funkciami (Obľúbené / Moja sieť / AppStore).
Toto je dôležitá súčasť, vďaka ktorej je možné efektívnejšie nájsť informácie, nástroje a kontakty, s ktorými potrebujete každý deň pracovať. Moderný a vlastný dizajn, ktorý využíva aplikáciu Linchpin Theme ako základ, sa zameriava na šesť dôležitých komponentov: správy, profily používateľov, tímové wiki, časté otázky, neformálnu komunikáciu s mikroblogom a prieskumy.