Linchpin spája Teams

Intranet pre Vašu organizáciu

linchpin_dashboard

Pohodlné miesto pre Vašu prácu

Linchpin je intranet, kde sa okamžite cítite príjemne a môžete úspešne riešiť Vaše pracovné úlohy – vizuálne príťažlivý, uchováva vzhľad a atmosféru Vašej organizácie, ale obsahom a funkciami je prispôsobený Vám, Vašej práci, Vašim záujmom a Vášmu profilu: poskytuje aktuality, udalosti , oznámenia, lokálne informácie a viac.


SMALL_linchpin_dashboards

Pohodlné miesto pre Vašu prácu

Linchpin je intranet, kde sa okamžite cítite príjemne a môžete úspešne riešiť Vaše pracovné úlohy – vizuálne príťažlivý, uchováva vzhľad a atmosféru Vašej organizácie, ale obsahom a funkciami je prispôsobený Vám, Vašej práci, Vašim záujmom a Vášmu profilu: poskytuje aktuality, udalosti , oznámenia, lokálne informácie a iné.

Centrálny portál pre Vaše denné úlohy

Intranet je Vaše komfortné pracovné miesto so všetkým, čo potrebujete každý deň robiť alebo vedieť. Vaše nástroje sú vzdialené len na jeden klik a máte priamy prístup ku všetkým interným a externým programom, ktoré potrebujete na efektívne a praktické vykonávanie úloh. Táto integrácia premení Linchpin na Vaše vlastné centrum v práci.

linchpin_center
linchpin_center

Centrálny portál pre Vaše denné úlohy

Intranet je Vaše komfortné pracovné miesto so všetkým, čo potrebujete každý deň robiť alebo vedieť. Vaše nástroje sú vzdialené len na jeden klik a máte priamy prístup ku všetkým interným a externým programom, ktoré potrebujete na efektívne a praktické vykonávanie úloh. Táto integrácia premení Linchpin  na Vaše vlastné centrum v práci.

linchpin_collaboration

Otvorená a transparentná spolupráca

Na dosiahnutie vynikajúcich vecí musíte často pracovať na obsahu spoločne so svojimi kolegami efektívne a transparetne a zdieľať intranetové stránky medzi sebou rýchlo a ľahko. Od krátkych reakcií až po podrobné pripomienky – tu všetky diskusie prebiehajú priamo v kontexte.

linchpin_collaboration

Otvorená a transparentná spolupráca

Na dosiahnutie vynikajúcich vecí spolu musíte pracovať na obsahu so svojimi kolegami efektívne a transparetne a zdieľať intranetové stránky medzi sebou rýchlo a ľahko. Od krátkych reakcií až po podrobné pripomienky – všetky diskusie prebiehajú priamo v kontexte.

Zdieľanie znalostí robí prácu ľahšou

Sprístupnite svoje skúsenosti na intranete, získajte prístup k odborným znalostiam svojich kolegov a vytvorte vedomostnú základňu, z ktorej budú mať úžitok všetci. Firemné znalosti sú prehľadne zdokumentované a dostupné na jednom mieste. Informácie môžu byť neustále aktualizované, rozširované a zdieľané.

linchpin_knowledge

Zdieľanie znalostí robí prácu ľahšou

Sprístupnite svoje skúsenosti na intranete, získajte prístup k odborným znalostiam svojich kolegov a vytvorte vedomostnú základňu, z ktorej budú mať úžitok všetci. Firemné znalosti sú prehľadne zdokumentované a dostupné na jednom mieste. Informácie môžu byť neustále aktualizované, rozširované a zdieľané.

Zákazníci, ktorí nám dôverujú