Erlangen University Hospital

Moderný firemný portál, ktorý spája viac ako 8 000 zamestnancov z rôznych organizačných jednotiek v Erlangen University Hospital.

Kto je Erlangen University Hospital?

Najmodernejšia operačná sála na svete, najnovšie vybavenie a vedecky spoľahlivé diagnostické a terapeutické postupy – Univerzitná nemocnica Erlangen s 25 klinikami, 18 oddeleniami a 7 ústavmi pokrýva všetky oblasti modernej medicíny.

Aké boli požiadavky nemocnice?

Predtým ako sme sa zoznámili s intranetom Linchpin, bolo v rôznych organizačných jednotkách nemocnice mnoho rôznych softvérových riešení. Cieľom preto bolo zjednotiť tieto riešenia do jedného systému, a to sa dosiahlo s Linchpinom. Z pohľadu používateľa sme dúfali, že by to uľahčilo vyhľadávanie informácií a znížilo by to neustálu potrebu administratívnej podpory.

Čo hovorí zákazník?

Prečo ste si vybrali Linchpin?

„Mali sme katalóg požiadaviek, ktoré sme testovali voči mnohým systémom (…) a nakoniec Confluence a Linchpin v kombinácii s Jirou mali najlepšie skóre. To nás presvedčilo, aby sme sa pohli vpred s Linchpinom.“
Clemens Brutscheck, Erlangen University Hospital