Reichhart Logistik – myREICHHART

Moderné intranetové riešenie, ktoré poskytuje novú informačnú platformu pre približne 250 zamestnancov a uľahčuje zdieľanie poznatkov.

Kto je Reichhart Logistik?

REICHHART Logistik je špecialista na náročné a na mieru šité dopravné, zmluvné a digitálne logistické riešenia.
Rodinná spoločnosť zamestnáva okolo 1 000 ľudí na 20 miestach v Európe. Spoločnosť sa považuje za vzdelávaciu organizáciu, v ktorej sú vedomosti rozvíjané, uchovávané, zdieľané a aplikované procesne orientovaným spôsobom.

Aké boli požiadavky?

Cieľom bolo moderné, ale klasické intranetové riešenie, ktoré by ponúkalo centrálnu informačnú platformu pre všetkých zamestnancov.

Predchádzajúci intranetový systém už nebol moderný, informácie bolo ťažké nájsť a staromódny obsah sa naďalej zvyšoval.
Účelom nového intranetu bolo zjednodušiť koordináciu v rámci spoločnosti a centrálne ukladať informácie na jednom mieste, aby sa ich dalo ľahko nájsť.

Malo by ísť o službu ponúkanú zamestnancom s cieľom ušetriť drahocenný čas pri ich každodennej práci.

Bolo tiež dôležité, aby sa systém dal prispôsobiť, a aby sa v systéme odrážal firemný dizajn spoločnosti.

Prečo ste si vybrali Linchpin?

Už v prvých týždňoch sa vykryštalizovala zrejmá sila Linchpinu. Predovšetkým modulárna štruktúra a s ňou spojená možnosť rozšírenia systému v prípade potreby bola rýchlo vnímaná ako hlavná výhoda. Jednoduchá a intuitívna obsluha bola tiež presvedčivá. Linchpin je teraz dôkazom, ako jednoducho a nezávisle je možné vytvárať a upravovať stránky.

Linchpin dokázal pomôcť aj pri vytváraní nového prostredia procesov. Pracovné toky sa dajú použiť na mapovanie nových procesov a správu pracovných pokynov, šablón a formulárov v cykle vydania.

Ako prebiehalo zoznámenie sa s Linchpin intranetom?

Aby sa zamestnancom predstavil nový intranet, v starom systéme sa zobrazoval jeden až dva týždne predtým oznamovací banner, ktorý upozornil na nasledovnú konverziu. Okrem toho bola propagácia sprevádzaná aj plagátovou kampaňou, ktorá bola zameraná na to, ako je možné rýchlo vyhľadávať a nájsť informácie. V deň uvedenia do prevádzky bolo zamestnancom zaslané prihlásenie do nového intranetu e-mailom. Prostredníctvom tohto e-mailu sa potom zamestnanci mohli priamo zaregistrovať na vhodný školiaci kurz. Okrem toho existovali rôzne videonávody, ktoré už boli integrované do nového intranetu.

Aké je riešenie?