AGES – Rakúska agentúra pre zdravie a bezpečnosť potravín GmbH

Moderný firemný intranet, ktorý slúži ako informačné centrum a podporuje výmenu informácii, tiež komunikáciu medzi cca. 1400 zamestnancami v spoločnosti.

Kto je AGES?

Rakúska agentúra pre zdravie a bezpečnosť potravín GmbH (AGES) je spoločnosťou Rakúskej republiky a zamestnáva cca. 1400 ľudí. 
AGES podporuje riadenie federálnych ministerstiev v otázkach verejného zdravia, ochrany zdravia ľudí, zvierat a rastlín, ako aj bezpečnosti a kvality výživy.

Aké boli požiadavky?

Prečo ste si vybrali Linchpin?

Linchpin ponúkol najlepší celkový balík.
Kombinácia klasických intranetových funkcií, ľahko konfigurovateľného navigačného systému a prispôsobiteľného používateľského rozhrania bola presvedčivá. Rozšírené užívateľské profily a výsledné odborné vyhľadávanie sú tiež veľmi dôležitou vlastnosťou. Keďže pracujeme na rôznych miestach, zohrávajú dôležitú úlohu aj informácie o polohe. Zamestnancom sa poskytujú informácie prispôsobené ich potrebám.

S Linchpinom bol vytvorený nástroj, ktorý ponúka pridanú hodnotu pre všetky oddelenia a podnikové formy a môže riadiť digitálne sieťové zdieľanie informácii v rámci spoločnosti.
Jonathan Moosheer, AGES - Austrian Agency for Health and Food Safety GmbH

Aké boli začiatky a ako zamestnanci prijímali nový systém?

Aký typ spoločnosti by sa zaujímal o Linchpin?

Nástroje ako Confluence a Jira sa často nachádzajú v IT tímoch. Tam sú veľmi účinné a rozšírené. V prípade zvyšku spoločnosti sa Confluence a Jira štandardne používajú len v obmedzenej miere, pretože si vyžadujú určité technické znalosti.

S Linchpinom je však možné vytvoriť nástroj, ktorý ponúka všetkým zamestnancom pridanú hodnotu – bez ohľadu na formu oddelenia alebo spoločnosti.