Prehľad cien za Linchpin intranet

Ceny platia pre Linchpin intranet vrátane softvéru na spoluprácu Confluence. Ak už máte licencie pre Confluence,  ich hodnota sa odpočíta z celkovej ceny. Všetky ceny sú uvedené bez DPH platnej v čase nákupu.

Náklady na úvodný projekt nie sú zahrnuté. Kliknutím na „Pozri viac“ zobrazíte podrobnosti o každej cenovej hladine.

Zažite Linchpin live

Vyskúšajte test s okamžitým prístupom alebo si vytvorte vlastný testovací systém

Testuj teraz!
Data Center
Server
Noch keine Confluence Lizenz?

Možnosti podpory pri príprave úvodného projektu

Radi by sme s Vami spolupracovali, ak by ste sa rozhodli nenavrhovať si intranetové riešenie Linchpin sami. Úvodné projekty s // SEIBERT / MEDIA sú ponúkané za pevnú cenu. Viac podrobností nájdete v detailnom prehľade „Pozri viac“ pri hore uvedených cenách.

Viac o Linchpin úvodných projektoch

Možnosti obnovenia licencie

Počiatočné licencie, ktoré si kúpite, vám umožňujú používať softvér navždy a zahŕňajú 12 mesiacov údržby a podpory. Ak chcete po uplynutí tejto doby získať technickú podporu a aktualizácie softvéru, môžete údržbu softvéru obnoviť o ďalších 12 mesiacov. Cena za obnovenie údržby je 50% z pravidelne platnej ceny pôvodnej licencie.

Prevádzka a podpora

Outsourcing prevádzky

TRYNET a // SEIBERT / MEDIA zodpovedajú za prevádzku a hosťovanie Vašej inštancie Linchpin. Zabezpečujeme, aby Váš intranet dostupný Vašim zamestnancom bol stabilný a výkonný a za predvídateľné náklady. Prevádzkový balík Linchpin zahŕňa hosťovanie a podporu virtuálneho servera, ako aj aktualizácie, núdzové situácie a dohody o úrovni služieb týkajúce sa servisných časov, reakčných časov a časov riešenia. Zahŕňa všetky základné komponenty potrebné na prevádzku spoločnosti Linchpin za paušálnu sadzbu.

Viac informácií o našich prevádzkových balíkoch nájdete na stránke seibert.biz/operationpackage

Spravujte svoju inštanciu

Chcete prevádzkovať svoj Linchpin sami?

TRYNET a // SEIBERT / MEDIA Vám pomôžu s technickou koncepciou, inštaláciou a konfiguráciou vo Vašom vlastnom prostredí. Vaše IT oddelenie je zodpovedné za údržbu prevádzky a počiatočnú analýzu hlásených chýb alebo porúch počas každodennej prevádzky. Odporúčame Vám naplánovať školenie pre správcov systému ako súčasť projektu implementácie Linchpin.

Balík podpory

TRYNET a // SEIBERT / MEDIA ponúkajú komplexnú klientskú podporu pre Linchpin nad rámec podpory poskytovanej spoločnosťou Atlassian. Tím technickej podpory sa stará o všetky otázky a problémy, ktoré môžu mať naši zákazníci, a je možné sa s nimi skontaktovať prostredníctvom e-mailu, live chatu a telefónu.

Podrobné informácie a prehľad podmienok tohto balíka nájdete na stránke: seibert.biz/linchpinsupportpackage

Podpora vývoja

Platná licencia Confluence Vám ponúka neobmedzenú podporu vývoja od spoločnosti Atlassian. To zahŕňa riešenie problémov, analýzu hlavných príčin, podporu pre inštalácie a aktualizácie, pomoc s implementáciou a konfiguráciou a podporu integrácie s inými systémami Atlassian. Je známe, že podpora Atlassian poskytuje rýchlu a kompetentnú službu. Podpora sa zvyčajne poskytuje e-mailom alebo prostredníctvom verejne prístupného systému Jira ticketov.