Prehľad cien za Linchpin intranet

Ceny platia pre Linchpin intranet vrátane softvéru na spoluprácu Confluence. Ak už máte licencie pre Confluence,  ich hodnota sa odpočíta z celkovej ceny. Všetky ceny sú uvedené bez DPH platnej v čase nákupu.

Náklady na úvodný projekt nie sú zahrnuté. Kliknutím na „Pozri viac“ zobrazíte podrobnosti o každej cenovej hladine.

Zažite Linchpin live

Vyskúšajte test s okamžitým prístupom alebo si vytvorte vlastný testovací systém

Data Center
Server
Noch keine Confluence Lizenz?

Možnosti podpory pri príprave úvodného projektu

Radi by sme s Vami spolupracovali, ak by ste sa rozhodli nenavrhovať si intranetové riešenie Linchpin sami. Úvodné projekty s // SEIBERT / MEDIA sú ponúkané za pevnú cenu. Viac podrobností nájdete v detailnom prehľade „Pozri viac“ pri hore uvedených cenách.

Možnosti obnovenia licencie

Počiatočné licencie, ktoré si kúpite, vám umožňujú používať softvér navždy a zahŕňajú 12 mesiacov údržby a podpory. Ak chcete po uplynutí tejto doby získať technickú podporu a aktualizácie softvéru, môžete údržbu softvéru obnoviť o ďalších 12 mesiacov. Cena za obnovenie údržby je 50% z pravidelne platnej ceny pôvodnej licencie.

Prevádzka a podpora